Aktualności

2024-05-21 16:23

Ewangelia na dziś – 22 maj 2024 rok

EWANGELIA (Mk 9, 38-40) – Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

(…) Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać.

————–

Można być zazdrosnym o wiele rzeczy, które widzimy u innych [zazdrość jest grzechem ciężkim – śmiertelnym], to jest dość częsta ludzka przywara. Ale można być też zazdrosnym o sprawy duchowe. O to, że – jak nam się wydaje – ktoś lepiej się modli, więcej rozumie ze Słowa Bożego, umie podzielić się swoim duchowym doświadczeniem. Tymczasem bogactwo, które daje nam Bóg, wystarcza dla wszystkich. Jego łaska nie ma granic i udziela się każdemu według Jego zamiaru.

 

Jezu, mój Królu, dziękuję Ci za to czym mnie obdarowałeś, i za to, że umiem się tymi darami dzielić z innymi.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 9, 38-40)

Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami».
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...