Aktualności

2021-05-21 17:11

Ewangelia na dziś – 22 maj 2021 rok

EWANGELIA (J 21, 20-25) – Świadectwo św. Jana Apostoła

(…) Panie, a co z tym będzie?

————–

Umiłowany uczeń, św. Jan, położył głowę na piersi Jezusa i poczuł bijące Serce Zbawiciela. Dlatego nazywany jest uczniem Serca Jezusowego. Los każdego z nas, podobnie jak los umiłowanego ucznia, jest w ręku Boga. Ta świadomość nadaje właściwy sens i kształt naszemu codziennemu życiu. Bądźmy dla Boga, a będziemy umieli być dla innych. Będziemy potrafili kochać ludzi, pomagać im czy umacniać. Również my powinniśmy ofiarować coś Sercu Jezusowemu, na przykład pobożnie przeżywać pierwsze piątki miesiąca czy przyjmować Komunię św. wynagradzającą wszelkie zniewagi.

 

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według Serca Twego!

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 21, 20-25)

Świadectwo św. Jana Apostoła

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: «Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?».
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?».
Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!».
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?».
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...