Aktualności

2019-11-21 18:11

Ewangelia na dziś – 22 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 19, 45-48) – Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

(…) Napisane jest: «Mój dom będzie domem modlitwy», a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.

————–

Moje serce jest świątynią Boga. Jezus pragnie codziennie nauczać w tej świątyni, aby Słowo życia swą mocą przemieniało moje myślenie. Pragnij codziennie pokarmu Słowa, ale też walcz, ile masz sił, o czystość serca. Z zapartym tchem można słuchać tylko Jezusa.

 

Dziś na nowo oddaję Tobie, Panie, moje serce. Mieszkaj w nim i bądź moją radością.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 19, 45-48)

Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: „Napisane jest: «Mój dom będzie domem modlitwy», a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”.
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...