Aktualności

2022-12-21 16:11

Ewangelia na dziś – 22 grudzień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 1, 46-56) – Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego

(…) Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.

————–

Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie nazywać szczęśliwą, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący. To zdanie wypowiedziane przez Maryję podkreśla, że została Ona wybrana przez Boga na Matkę Jego Syna, została uszczęśliwiona na wieki. Jest naszą Orędowniczką. Jej troska o nasze Zbawienie stanowi odbicie nieskończonej miłości Boga. Jak możemy Jej nie kochać, nie oddawać czci? Jak możemy się sprzeciwić Ewangelii? Nie możemy!

 

Jezu, mój Królu, Ty dajesz mi Ducha Bożego, w którym mogę z miłością i nadzieją spoglądać na Twoją Świętą Matkę, pokładając w Niej swoją nadzieję.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 1, 46-56)

Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W owym czasie Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...