Aktualności

2020-12-21 17:11

Ewangelia na dziś – 22 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Łk 1, 46-56) – Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego

(…) Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.

————–

Maryja raduje się w Bogu całą sobą i wielbi Go za cud wcielenia i za wielkie rzeczy, których On sam, Pan niemożliwego, w Niej dokonał. Maryja zauważa i odczytuje te „wielkie rzeczy”. A co mnie cieszy i raduje w życiu? Czy zauważam, czego Bóg dokonuje dla mnie, we mnie i przeze mnie? Jak odczuwam na sobie Jego spojrzenie? Za co pragnę dziś uwielbiać Boga razem z Maryją?

 

Jezu, rozraduj moje serce i duszę Twoją obecnością, wejrzeniem i działaniem z mocą w moim życiu.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 1, 46-56)

Maryja dziękuje za wcielenie Syna Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

W owym czasie Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...