Aktualności

2024-05-20 16:23

Ewangelia na dziś – 21 maj 2024 rok

EWANGELIA (Mk 9, 30-37) – Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory

(…) Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.

————–

Wydanie w ręce ludzi to zdrada ze strony ucznia, towarzysząca Męce Jezusa pogarda, wyśmiewanie, poniżenie, jakiego dokonywali kolejni oprawcy. To wielki bagaż duchowego cierpienia, którego sednem jest odrzucenie Jezusa, Syna Bożego, choć to właśnie On przyniósł nam Słowo Dobrej Nowiny. Otworzył przed nami dobroć swojego Serca, a został odrzucony.

 

Jezu, mój Królu, uczyń serce moje na obraz Twojego Serca. Daj mi zrozumieć, że w pokorze jest mądrość i droga do przyjęcia Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 9, 30-37)

Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...