Aktualności

2021-05-20 17:11

Ewangelia na dziś – 21 maj 2021 rok

EWANGELIA (J 21, 15-19) – Piotr pasterzem Kościoła

(…) Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.

————–

Kiedy Jezus wybiera Piotra na głowę Kościoła, pyta trzykrotnie o kwintesencję jego misji pasterskiej – o miłość. Jest to pytanie o istotę jego życia, o wiarę i o wytrwanie, kiedy przyjdzie godzina krzyża. Piotr odpowiada: „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”. W odpowiedzi Piotra powinna zawierać się odpowiedź każdego z nas, bo miłość to istota chrześcijaństwa. Czy na to pytanie Jezusa potrafimy też odpowiedzieć naszymi czynami, naszym życiem?

 

Jezu, proszę Cię o miłość do Ciebie i ludzi i proszę za Ojca Świętego, aby jego miłość była miłością do końca.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 21, 15-19)

Piotr pasterzem Kościoła

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?».
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I znowu, po raz drugi powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?».
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś owce moje».
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?».
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?». I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...