Aktualności

2021-04-20 17:11

Ewangelia na dziś – 21 kwiecień 2021 rok

EWANGELIA (J 6, 35-40) – Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne.

(…) Z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.

————–

Jezus został posłany przez Ojca, aby wypełnić Jego Wolę. Bóg chce, aby „każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne”. Jezus jest całkowicie posłuszny Jego Woli, tylko czy my wierzymy w Syna? Ludzie zjednoczeni z Jezusem, ludzie głębokiej wiary są szczęśliwi, bo mają udział w życiu Bożym. Są świadomi, że Jezus jest blisko, że ten pokarm – Chleb życia jest na wyciągnięcie ręki, a to napełnia pokojem i rodzi prawdziwą radość.

 

Jezu, Ty jesteś moim pokarmem. Panie, Ty jesteś moim napojem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 6, 35-40)

Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne.

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do ludu: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...