Aktualności

2021-06-20 17:11

Ewangelia na dziś – 21 czerwiec 2021 rok

EWANGELIA (Mt 7, 1-5) – Usuń najpierw belkę ze swego oka

(…) Takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą.

————–

W naszych relacjach z innymi bardzo poważnym problemem jest osąd. Lubimy osądzać innych. Chętnie również innych pouczamy, jak mają żyć i postępować. Tymczasem Jezus uczy nas, że relacje z innymi mamy budować na pokorze, która wyrasta z prawdy o nas samych. Miarą, jaką powinniśmy mierzyć innych, powinna być miara serca. A tej miary możemy uczyć się na modlitwie.

 

Jezu, pomóż mi, bym był przyjacielem, a nie sędzią innych.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 7, 1-5)

Usuń najpierw belkę ze swego oka

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...