Aktualności

2021-09-19 17:11

Ewangelia na dziś – 20 wrzesień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 8, 16-18) – Przypowieść o lampie

(…) Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.

————–

Na drodze duchowej naszym światłem jest Jezus. Jego światło jest silniejsze niż ciemności grzechu. On nam je daje, abyśmy mogli szczęśliwie dotrzeć do wieczności. Daje nam światło: krzyża, Ewangelii, wiary, sakramentów, a także światło sumienia, by właściwie oceniać i działać. Tylko czy my potrafimy z niego korzystać?

 

Jezu, dziękuję Ci za dar Twojego światła i proszę, bym umiał się nim dzielić z innymi.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 8, 16-18)

Przypowieść o lampie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do tłumów:
«Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz umieszcza na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.
Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...