Aktualności

2021-08-19 17:11

Ewangelia na dziś – 20 sierpień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 22, 34-40) – Największe przykazanie

(…) „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”.

————–

Boga mamy miłować całym sobą, sercem, duszą i umysłem, tu nie ma miejsca na połowiczność. I tylko taka miłość może być odpowiedzią na miłość Boga. Z tego pierwszego przykazania wynika drugie. Jeśli się kocha Boga, nie można nie kochać bliźniego. Człowiek powinien kierować się miłością we wszystkim, co robi, zatem powinien być życzliwy, pomagać… Kochając naprawdę, nie można nikogo krzywdzić, nawet nieprzyjaciół. Bez miłości nie da się żyć. Zatem miłość to fundament i siła twórcza naszego życia.

 

Boże Ojcze, dziękuję Ci za życie, za Twoją miłość i za to, że uzdolniłeś mnie do miłości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 22, 34-40)

Największe przykazanie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...