Aktualności

2020-03-19 18:11

Ewangelia na dziś – 20 marzec 2020 rok

EWANGELIA (Mk 12, 28b-34) – Pierwsze ze wszystkich przykazań

(…) Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?

————–

Bóg dał narodowi wybranemu jako fundament przymierza pomiędzy Nim a ludem 10 przykazań. Jezus łączy w jedno dwa oddzielne przykazania, ukazując nam, że mamy jedno serce, które może i powinno kochać całkowicie Boga i bliźniego jak siebie samego. Miłość i przyjęcie samego siebie rodzą się ze słuchania Boga i Jego słowa, w którym komunikuje On nam swą łaskę, miłość i pełnię życia.

 

Jezu, pragnę Cię słuchać, aby uczyć się od Ciebie, jak kochać siebie i dzięki temu bliźnich.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 12, 28b-34)

Pierwsze ze wszystkich przykazań

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...