Aktualności

2020-05-19 18:11

Ewangelia na dziś – 20 maj 2020 rok

EWANGELIA (J 16, 12-15) – Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

(…) Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.

————–

Ojciec daje wszystko Jezusowi. Jezus przekazuje to uczniom. Duch wspiera uczniów w przyjmowaniu daru Jezusa, aby mogli żyć coraz bardziej miłością i Wolą Ojca. Miłość Boga jest niezmierzona i nikt – ani apostołowie wtedy, ani my dziś – nie jest w stanie przyjąć i unieść naraz całej prawdy, całego objawienia miłości. Jezus wie, że wiara i dojrzewanie w miłości są procesem. Dlatego właśnie Duch Święty cierpliwie prowadzi nas ku pełnej prawdzie o nas samych i o Bogu.

 

Jezu, każdego dnia pragnę słuchać, co masz mi do powiedzenia, aby nieść z Tobą słodki ciężar miłości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 16, 12-15)

Duch Prawdy doprowadzi was do całej prawdy

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...