Aktualności

2021-02-19 17:11

Ewangelia na dziś – 20 luty 2021 rok

EWANGELIA (Łk 5, 27-32) – Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników

(…) Pójdź za Mną!

————–

Pan zobaczył Lewiego, człowieka w złej kondycji duchowej, i powiedział: „Pójdź za Mną”. Nawrócenie jednego celnika ukazało drogę pokuty i przebaczenia dla wielu celników i grzeszników. Życie chrześcijańskie jest ciągłą odpowiedzią na serię Bożych wezwań. Bóg chce, abyśmy byli lepsi, doskonalsi. Czas Wielkiego Postu jest okazją do dania takiej odpowiedzi, która nie zważając na ludzkie opinie, będzie konkretną przemianą mojego życia.

 

Jezu, w swoim miłosierdziu spójrz, proszę, na mnie. Chcę każdego dnia umieć odpowiedzieć na Twoje wezwanie i z odwagą iść za Tobą.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 5, 27-32)

Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł.
Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie, mówiąc do Jego uczniów: «Dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami?».
Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...