Aktualności

2020-02-19 18:11

Ewangelia na dziś – 20 luty 2020 rok

EWANGELIA (Mk 8, 27-33) – Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

(…) Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

————–

Piotr z czasem zrozumiał za pomocą łaski, że Jezus nie jest politycznym i militarnym wybawcą, lecz cierpiącym Sługą Jahwe. Także my potrzebujemy czasu, aby od pierwszej fascynacji Jezusem dojść do rzeczywistego i głębszego poznania Jego osoby, tak aby myśleć coraz bardziej na sposób Boży, a nie ludzki. Bo Bóg ofiaruje i poświęca siebie z miłości, człowiek natomiast chroni siebie we własnym egoizmie.

 

Jezu, prowadź mnie, proszę, od mojej ludzkiej logiki ku Twojej, Boskiej.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 8, 27-33)

Wyznanie Piotra i zapowiedź męki

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: „Za kogo uważają Mnie ludzie?”
Oni Mu odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków”.
On ich zapytał: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Mu Piotr: „Ty jesteś Mesjaszem”. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili.
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa.
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: „Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...