Aktualności

2021-11-19 16:11

Ewangelia na dziś – 20 listopad 2021 rok

EWANGELIA (Łk 20, 27-40) – Uduchowione życie zmartwychwstałych

(…) Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.

————–

Bóg jest źródłem życia, Bogiem żywych i po przejściu progu śmierci będziemy żyli dla Niego. Jesteśmy powołani do życia w Bogu. Mamy o tym pamiętać, nawet w obliczu codziennych zmartwień. Prawda o Zmartwychwstaniu uświadamia nam, że to Bóg jest spełnieniem naszych największych tęsknot.

 

Jezu, Ty jesteś sensem mojego życia. Rozpal ogień mojego serca, umocnij moją wiarę, otwórz na Twoje Słowa.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 20, 27-40)

Uduchowione życie zmartwychwstałych

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».
Na to rzekli niektórzy z uczonych w Piśmie: «Nauczycielu, dobrze powiedziałeś». I już o nic nie śmieli Go pytać.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...