Aktualności

2024-04-19 16:23

Ewangelia na dziś – 20 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 6, 55. 60-69) – Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego

(…) Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?

————–

Mowa Jezusa spotyka się z niezrozumieniem wielu słuchaczy. Dzieje się tak, ponieważ przyjmują Jego Słowa tylko na poziomie ludzkiego poznania, prostej logiki, zwykłego codziennego doświadczenia. Wierzyć to być z Jezusem, trwać w Jego nauce i iść za Nim. O to chodzi w wierze, aby połączyć ją z miłością. Czasem trzeba stawiać pytania i dociekać, a innym razem uklęknąć przed tajemnicą i powiedzieć: „Panie, przymnóż mi wiary”.

 

Jezu, mój Królu, nie potrzebuję szukać innego światła, innego źródła. Ty jesteś Świętym Boga.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 6, 55. 60-69)

Do kogo pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem».
A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?».
Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: «To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego wstępującego tam, gdzie był przedtem? To Duch daje życie; ciało na nic się nie zda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą».
Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą, i kto ma Go wydać. Rzekł więc: «Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli nie zostało mu to dane przez Ojca». Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: «Czyż i wy chcecie odejść?».
Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A my uwierzyliśmy i poznaliśmy, że Ty jesteś Świętym Bożym».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...