Aktualności

2020-04-19 18:11

Ewangelia na dziś – 20 kwiecień 2020 rok

EWANGELIA (J 3, 1-8) – Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego

(…) To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem.

————–

Każdy człowiek, który przychodzi na świat, jest cudem. Jest jedyny i niepowtarzalny. Jednak aby wejść w osobistą relację z Bogiem, potrzebujemy innych narodzin. To w Sakramencie Chrztu świętego rodzimy się z wody i Ducha do nowego życia. Oczywiście potrzebujemy współpracować z łaską Chrztu świętego i rozwijać naszą zdolność kochania. Każdy, kto narodził się z Ducha, pozwala Mu się prowadzić.

 

Jezu, dziękuję Ci za łaskę Chrztu świętego, za łaskę nowego życia w Tobie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 3, 1-8)

Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział Mu: „Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim”.
W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego”.
Nikodem powiedział do Niego: „Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?”
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...