Aktualności

2022-12-19 16:11

Ewangelia na dziś – 20 grudzień 2022 rok

EWANGELIA (Łk 1, 26-38) – Maryja pocznie i porodzi Syna

(…) Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego.

————–

Maryja ma naturę kontemplatywną. Maryja, zadumana i rozmodlona, która przechowuje i zapamiętuje to, co święte, niech będzie naszą przewodniczką w tych ostatnich dniach Adwentu. Niech nas uczy tej pełnej ufności postawy kontemplacji, wrażliwości na ludzi i czułości wobec Słowa. Niech nam pokazuje drogę wewnętrznego otwarcia na łaskę.

 

Jezu, mój Królu, tak jak Ty pragnę wpatrywać się w Twoją świętą Matkę, by uczyć się posłuszeństwa Słowu i odwagi w przyjmowaniu Woli Bożej.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 1, 26-38)

Maryja pocznie i porodzi Syna

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Wszedłszy do Niej anioł, rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca».
Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?».
Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego».
Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».
Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...