Aktualności

2024-06-19 16:30

Ewangelia na dziś – 20 czerwiec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 6, 7-15) – Jezus uczy, jak się modlić

(…) Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień.

————–

W treść Modlitwy Pańskiej, której uczy nas dziś Jezus, wpisane jest przebaczenie: „I daruj nam nasze winy, jak i my darowaliśmy naszym winowajcom”. To naprawdę trudne, ale ważne przesłanie dla nas. Ta modlitwa uczy nas nie tylko tego, że jest Ojciec, że mamy spełniać Jego Wolę, ale jest też szkołą bycia z innymi, we wspólnocie. To szkoła miłości i przebaczenia.

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię, naucz mnie przebaczać bliźniemu, aby i mnie mógł przebaczyć nasz Ojciec.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 6, 7-15)

Jezus uczy, jak się modlić

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...