Aktualności

2023-06-19 16:11

Ewangelia na dziś – 20 czerwiec 2023 rok

EWANGELIA (Mt 5, 43-48) – Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

(…) Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie.

————–

Jezus zachęca nas do naśladowania Ojca Niebieskiego, do osiągnięcia doskonałości: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za waszych prześladowców. Jak wspaniale smakuje przebaczenie. Daje naszym duszom pokój i rodzi wielką ufność w ojcowską dobroć Boga.

 

Jezu, mój Królu, proszę naucz mnie przebaczać tak jak Ty przebaczasz. Naucz mnie kochać, jak Ty kochałeś.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 5, 43-48)

Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...