Aktualności

2021-08-01 17:11

Ewangelia na dziś – 2 sierpień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 14, 13-21) – Cudowne rozmnożenie chleba

(…) Odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom.

————–

Któż może być bardziej wrażliwy na ludzkie potrzeby niż sam Bóg? On karmi nas nieustannie, dał nam swego Syna, który stał się dla nas Chlebem żywym. Jaka ma być nasza postawa wobec tej troski? Często podobni jesteśmy do apostołów z dzisiejszej Ewangelii. Są oni ludźmi o sercach wrażliwych, zatroskanych o los słuchaczy Jezusa, szukający sposobu, aby im pomóc. Podobnie może być w moim życiu, gdy będę spoglądał na życiowe sytuacje Jezusowym wzrokiem i stawał się Jego współpracownikiem.

 

Jezu, Ty troszczysz się o każdego i dajesz to, co przynosi najwięcej korzyści. Naucz mnie pragnąć tego, co najważniejsze, z ufnością przyjmować Twoje dary i stawać się Twoim współpracownikiem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 14, 13-21)

Cudowne rozmnożenie chleba

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd w łodzi na miejsce pustynne, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce to jest puste i pora już spóźniona. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności”.
Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść”.
Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”.
On rzekł: „Przynieście mi je tutaj”.
Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do sytości i zebrano z tego, co pozostało, dwanaście pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...