Aktualności

2024-05-01 16:23

Ewangelia na dziś – 2 maj 2024 rok

EWANGELIA (J 15, 9-11) – Trwajcie w miłości mojej

(…) Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej.

————–

Szatan jest ojcem kłamstwa. Nie wierzmy mu. Chce nam zohydzić miłość do Jezusa. Choćby nawet wszystko wokół mówiło, że nie warto szukać miłości i radości w Jezusie, w zepsutej do szpiku kości, obłudnej, grzesznej wspólnocie Kościoła, nie porzucajmy Go. Trwajmy w Jego miłości, zachowując Jego przykazania, a osiągniemy doskonałą radość.

 

Jezu, mój Królu, mówię, że Cię kocham, a żyję tak, jakbym się Ciebie wstydził. Poprawię się, ale tylko z pomocą Twojej miłości.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 15, 9-11)

Trwajcie w miłości mojej

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...