Aktualności

2022-04-01 16:11

Ewangelia na dziś – 2 kwiecień 2022 rok

EWANGELIA (J 7, 40-53) – Spory około osoby Jezusa

(…) Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: Czemu Go nie pojmaliście?

————–

Słudzy, którzy mieli pojmać Jezusa, zakochali się w Jego Słowie. To oni, pokonani przez Słowo Życia, podjęli decyzję, że nie wtrącą Go do więzienia. W tych postaciach możemy odnaleźć samych siebie. Przecież to my mamy moc wtrącić Jezusa do więzienia przez grzech i wyrzucić Go poza marginesem naszej duszy i naszego serca… Nie zrobimy tego tylko wtedy, gdy damy się pokonać przez Jego Słowo, gdy zakochamy się w tym, co do nas powiedział.

 

Jezu, z łatwością potrafię odrzucać Ciebie. Proszę Cię, mów do mnie, bym codziennie był gotowy dawać Ci wolność w sobie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 7, 40-53)

Spory około osoby Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: «Ten prawdziwie jest prorokiem». Inni mówili: «To jest Mesjasz». Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?». I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie podniósł na Niego ręki.
Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszy, a ci rzekli do nich: «Czemu Go nie pojmaliście?».
Strażnicy odpowiedzieli: «Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek».
Odpowiedzieli im faryzeusze: «Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszy uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty». Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: «Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co on czyni?».
Odpowiedzieli mu: «Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj i zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei».
I rozeszli się – każdy do swego domu.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...