Aktualności

2023-12-01 16:11

Ewangelia na dziś – 2 grudzień 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 21, 34-36) – Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

(…) Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym.

————–

Czas Adwentu jest realizacją Chrystusowego wezwania, aby czuwać i modlić się. Pragnijmy niczym płomień świecy w ciemną noc rozpalać w sobie nadzieję, która zawieść nie może. Tą nadzieją jest Jezus Chrystus Król, wcielony Bóg i prawdziwy Człowiek.

 

Jezu, mój Królu, pragnę modlić się słowami: „Marana tha! Przyjdź!”. Rozpal nadzieję, jaką pokładam w Tobie. Zabierz lęk, nasyć moją wiarę, ożyw moją miłość, bym nie był zaskoczony Twoim przyjściem.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 21, 34-36)

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...