Aktualności

2023-09-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 wrzesień 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 7, 11-17) – Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

(…) «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!» A zmarły usiadł i zaczął mówić.

————–

Śmierć odbiera mowę. Zmarły niczego nie może już przekazać. Zaraz po wskrzeszeniu przez Chrystusa młodzieniec zaczyna mówić. Ewangelista nie zanotował jego wypowiedzi, ale można się domyślać, że padły słowa wdzięczności i miłości. Tak, po uzyskaniu od Boga łaski, o którą prosimy, często zapominamy o wdzięczności.

 

Jezu, mój Królu, zanim moje usta zamilkną na wieki, otwórz je, by niosły pocieszenie bliźniemu i uwielbienie Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 7, 11-17)

Wskrzeszenie młodzieńca z Nain

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a podążali z Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.
Na jej widok Pan zlitował się nad nią i rzekł do niej: «Nie płacz». Potem przystąpił, dotknął się mar – a ci, którzy je nieśli, przystanęli – i rzekł: «Młodzieńcze, tobie mówię, wstań!» A zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał go jego matce.
Wszystkich zaś ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: «Wielki prorok powstał wśród nas, i Bóg nawiedził lud swój». I rozeszła się ta wieść o Nim po całej Judei i po całej okolicznej krainie.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...