Aktualności

2023-10-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 październik 2023 rok

EWANGELIA  (Łk 11, 47-54) – Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w prawie

(…) Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.

————–

Bóg nie jest mściwy, ale Jego sprawiedliwość zażąda rozliczenia. Mówiąc o rozliczeniu złych czynów, Jezus ma na myśli to, że mszczą się na nas nasze własne błędy. Słuchanie Słowa Bożego czyni nas ludźmi mądrymi, a w konsekwencji dobrymi. Jeśli ktoś nie chce być dobry, nie słucha Boga, to jego czyny będą niesprawiedliwe i złe, co się na nim prędzej czy później zemści.

 

Jezu, mój Królu, proszę Cię, abym dzięki mądrości Słowa, które medytuję, uchronił się od popełniania zła. A jeśli upadnę, zażądaj ode mnie rozliczenia i daj mi siłę, abym mógł unieść konsekwencje mego złego postępowania.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 11, 47-54)

Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w prawie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
„Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli”.
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...