Aktualności

2019-11-18 18:11

Ewangelia na dziś – 19 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 19, 1-10) – Nawrócenie Zacheusza

(…) Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.

————–

Bóg nigdy nie odrzuca człowieka, zawsze pozwala się znaleźć. Warto więc szukać Jezusa, zaprosić Go do domu, do swego serca. Nie bójmy się nieustannie zapraszać Jezusa do swojego życia, bo to pozwala doświadczać Jego niezmierzonej hojności. Zapraszany Jezus da nam moc, abyśmy i my zmienili życiowe priorytety i poprawili relacje z innymi ludźmi.

 

Panie, proszę Cię, daj mi, stale odczuwać pragnienie serca, które chce Cię gościć.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 19, 1-10)

Nawrócenie Zacheusza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.
Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu”. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”.
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”.
Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...