Aktualności

2023-07-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 lipiec 2023 rok

EWANGELIA (Mt 11, 25-27) – Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

(…) Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. 

————–

Więź i relacja między Jezusem a Ojcem w tajemnicy Trójcy jest jedyna, niezwykła, dla nas niedostępna. Jezus jednak pragnie nam ją objawiać. Pragnie opowiadać o Ojcu, o Duchu, o sobie, abyśmy i my mogli uczestniczyć w Ich miłości, radości, jedności, komunii. Potrzeba serca prostego, pokornego, ufnego, serca dziecka, aby przyjmować Boże tajemnice i Boże dary.

 

Jezu, mój Królu, proszę, zechciej mi objawiać każdego dnia coraz bardziej i głębiej, Kim jest Ojciec, Kim jesteś Ty, Kim jest dla mnie Duch Święty.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 11, 25-27)

Tajemnice królestwa objawione prostaczkom

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...