Aktualności

2023-04-18 16:11

Ewangelia na dziś – 19 kwiecień 2023 rok

EWANGELIA (J 3, 16-21) – Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

(…) Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 

————–

Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Można dużo wiedzieć o religii, czytać literaturę teologiczną i być jak rozmówca Jezusa. Dla takich jak my, Nikodemów, Mistrz ma to jedno jedyne zdanie, a w nim zawarta jest istota wszystkiego, co dotyczy łaski wiary. Bóg nas kocha i chce, abyśmy mieli życie wieczne. Nie zmarnujmy tej łaski.

 

Jezu, mój Królu, który dla mnie i dla mojego Zbawienia zstąpiłeś z Nieba, spraw, abym potrafił odpowiedzieć na Twoją miłość, abym wyparł się grzechu i wszedł na drogę cnoty.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 3, 16-21)

Bóg posłał swego Syna, aby świat został zbawiony

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...