Aktualności

2024-06-18 16:30

Ewangelia na dziś – 19 czerwiec 2024 rok

EWANGELIA (Mt 6, 1-6. 16-18) – Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

(…) Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

————–

Jałmużna, modlitwa i post to uczynki, które powinny być stale obecne w naszym życiu. Ich celem jest oderwanie się od zachłannej codzienności i utrzymanie wrażliwości serca na sprawy duchowe. Te trzy uczynki pokutne są kanonem zachowań w zdrowo rozumianej pobożności. Prawdziwa pobożność wzmacnia pokorę, skłania do pomagania innym w skromności i do modlitwy w ukryciu przed oczyma ludzi.

 

Jezu, mój Królu, pozwól mi zachować między mną a Tobą to, co nas łączy. Niech będzie okryte dyskretnym milczeniem to, co wlewasz w moje serce.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 6, 1-6. 16-18)

Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam: ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni to lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.
Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i obmyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...