Aktualności

2023-01-17 16:11

Ewangelia na dziś – 18 styczeń 2023 rok

EWANGELIA (Mk 3, 1-6) – Uzdrowienie w dzień szabatu

(…) Spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca.

————–

Gniew i smutek – to uczucia, jakie towarzyszyły Jezusowi, gdy patrzył na niewrażliwe serca tych, którzy mieli być wzorem do naśladowania. Taki wzór to żaden wzór. Gdy przestrzeganie prawa staje się usprawiedliwieniem braku miłości do człowieka chorego, głodnego, bezdomnego, potrzebującego naszej uwagi, takie posłuszeństwo jest karykaturą posłuszeństwa. Musimy być czujni, aby swojego egoizmu, lenistwa, chytrości nie usprawiedliwiać przestrzeganiem przykazań.

 

Jezu, mój Królu, nie chcę zadowalać się skrupulatnym przestrzeganiem prawa dla samego prawa, ale chcę być wrażliwy na potrzebujących mojej pomocy.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 3, 1-6)

Uzdrowienie w dzień szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: „Stań tu na środku”. A do nich powiedział: „Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?” Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: „Wyciągnij rękę”. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...