Aktualności

2024-05-17 16:23

Ewangelia na dziś – 18 maj 2024 rok

EWANGELIA (J 21, 20-25) – Świadectwo św. Jana Apostoła

(…) Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus.

————–

Św. Jan Apostoł był naocznym świadkiem konania Jezusa na krzyżu, został przez Jezusa powierzony Maryi i przyjął Ją za Matkę. Czyńmy wszystko jak Jan, a nasze życie będzie utwierdzone w Bogu. Z Maryją, dla Maryi, w Maryi i przez Maryję, jak umiłowany uczeń Chrystusa.

 

Jezu, mój Królu, dziękuję Ci za Maryję, Twoją i moja Matkę. Wraz z Duchem Świętym mówię: TOTUS TUUS MARYJO – cały Twój Maryjo!

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 21, 20-25)

Świadectwo św. Jana Apostoła

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: «Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi?».
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: «Panie, a co z tym będzie?».
Odpowiedział mu Jezus: «Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!».
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: «Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?».
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by napisać.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...