Aktualności

2023-05-17 16:11

Ewangelia na dziś – 18 maj 2023 rok

EWANGELIA (J 16, 16-20) – Smutek wasz zamieni się w radość

(…) Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie.

————–

Tajemnicza chwila, o której mówi Jezus, to Jego tajemnica paschalna, Męki, Śmierci, Zmartwychwstania. Te trzy dni intensywne cierpieniem są rzeczywiście jedynie chwilą w porównaniu z miłością, która trwa wiecznie. Trudne chwile życia nie muszą nas przygniatać, mogą być kolejnymi etapami do osiągnięcia naszego celu: radości wiecznej, spotkania już na zawsze z Jezusem i Maryją.

 

Jezu, mój Królu, ilekroć dotyka mnie cierpienie, pomóż mi pamiętać, że to tylko chwila w porównaniu z radością wieczności z Tobą i Twoją Matką.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 16, 16-20)

Smutek wasz zamieni się w radość

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”.
Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: „Co to znaczy, co nam mówi: «Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie»; oraz: «Idę do Ojca?»” Powiedzieli więc: „Co znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co mówi”.
Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: „Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: «Chwila, a nie będziecie Mnie oglądać, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?» Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...