Aktualności

2021-05-17 17:11

Ewangelia na dziś – 18 maj 2021 rok

EWANGELIA (J 17, 11b-19) – Ojcze, otocz swego Syna chwałą

(…) Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.

————–

Dziś jesteśmy świadkami wielkiej modlitwy Jezusa do Ojca. To niesamowite, że nasz Pan o nas pamięta. Pragnie, abyśmy żyli w bliskości z Bogiem, jak najczęściej uczestniczyli w Eucharystii, czytali Pismo Święte, żebyśmy wzrastali duchowo. Chce, abyśmy mieli życie wieczne, które ma sam Bóg. Jak wielka musi być Jego miłość, że wciąż troszczy się o nas? Powierzajmy Mu samych siebie, swoje troski, aby On zanosił je do Ojca. I biorąc przykład z Jezusa, módlmy się także za naszych braci.

 

Jezu, dziękuję za Twoją modlitwę, za to, że wciąż troszczysz się o mnie. Wiem, że pragniesz, abym i ja trwał w tej modlitwie. Przepraszam, że nie zawsze potrafię.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 17, 11b-19)

Ojcze, otocz swego Syna chwałą

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...