Aktualności

2022-02-17 16:11

Ewangelia na dziś – 18 luty 2022 rok

EWANGELIA (Mk 8, 34 – 9, 1) – Prawdziwi uczniowie Jezusa

(…) Bo kto chce zachować swoje życie, straci je.

————–

Aby naśladować Jezusa, patrzymy na Jego ślady i postanówmy stawiać stopy dokładnie tam gdzie On. Dlatego pierwszym warunkiem, który stawia Jezus, jest wyrzeczenie się samego siebie, a więc rezygnacja z własnej woli. Drugim warunkiem naśladowania Jezusa jest udźwignięcie krzyża. Jezus nigdy nie mówi, że mamy sobie sami poradzić z życiem, bo wie, że to niemożliwe. Jezus proponuje pójście Jego drogą, drogą przegranych, drogą ukrzyżowanych. Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je.

 

Jezu, Ty zawsze mówisz, by iść za Tobą, po Twoich śladach. Dziękuję, prowadź mnie tą drogą.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 8, 34 – 9, 1)

Prawdziwi uczniowie Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?
Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi».
Mówił im także: «Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...