Aktualności

2021-02-17 17:11

Ewangelia na dziś – 18 luty 2021 rok

EWANGELIA (Łk 9, 22-25) – Kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa

(…) Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje.

————–

Panie, nie chcemy przywiązywać serca do wymiarów doczesności, pragniemy walczyć o swoje dusze. W życie człowieka wpisana jest tajemnica wieczności. Trzeba coś stracić ze swojego życia dla Jezusa, aby je uratować. Uratować naszą wieczność. Czas Wielkiego Postu to wysiłek duchowy, a jednocześnie czas radości, bo przez pokutę i umartwienie powracamy do Boga, który jest Miłością.

 

Jezu, proszę, daj mi siłę, abym nie uciekał od codziennego krzyża.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Łk 9, 22-25)

Kto straci swoje życie z mego powodu, ten je zachowa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...