Aktualności

2020-02-17 18:11

Ewangelia na dziś – 18 luty 2020 rok

EWANGELIA (Mk 8, 14-21) – Strzeżcie się kwasu faryzeuszów

(…) Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba?

————–

Jak bardzo różni się sposób myślenia Jezusa od sposobu myślenia Jego uczniów. Chrystus nie mówi o chlebie, ale o fałszywych postawach, które zanieczyszczają ducha człowieka. Jezus cierpliwie tłumaczy, że będąc z Nim, nie muszą się obawiać, że czegoś im zabraknie, bo On zatroszczy się o wszystko. Uczniowie natomiast powinni strzec czystości swoich serc przed każdym fałszem. Wtedy będą autentycznymi uczniami Prawdy.

 

Jezu, pragnę i ja zrozumieć, że kiedy Ty jesteś na pierwszym miejscu, wszystko inne w moim życiu odnajduje swoje właściwe miejsce.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 8, 14-21)

Strzeżcie się kwasu faryzeuszów

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Uczniowie Jezusa zapomnieli wziąć chlebów i tylko jeden chleb mieli ze sobą w łodzi. Wtedy Jezus im przykazał: „Uważajcie, strzeżcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda”.
Oni zaczęli rozprawiać między sobą o tym, że nie mają chleba.
Jezus zauważył to i rzekł im: „Czemu rozprawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiały macie umysł? Macie oczy, a nie widzicie: macie uszy, a nie słyszycie? Nie pamiętacie, ile zebraliście koszów pełnych ułomków, kiedy połamałem pięć chlebów dla pięciu tysięcy?”
Odpowiedzieli Mu: „Dwanaście”.
„A kiedy połamałem siedem chlebów dla czterech tysięcy, ile zebraliście koszów pełnych ułomków?”
Odpowiedzieli: „Siedem”.
I rzekł im: „Jeszcze nie rozumiecie?”

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...