Aktualności

2022-11-17 16:11

Ewangelia na dziś – 18 listopad 2022 rok

EWANGELIA (Łk 19, 45-48) – Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

(…) „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców.

————–

Człowiek jest w stanie wszystko, co najświętsze, zbrukać. Potrafimy zbrukać swoje ciało, swój dom, swoje małżeństwo, swoje kapłaństwo. Jesteśmy w stanie zbrukać łaskę Bożą, zbrukać to, co w nas najpiękniejsze – obraz Chrystusa. Jesteśmy w stanie zbrukać, przehandlować duszę, ale mamy Boga, który się o to, co w nas najświętsze, upomni. Tak jak się upomniał o świątynię w Jerozolimie.

 

Jezu, mój Królu, Ty znasz mnie od poczęcia, a Twoje dłonie utkały mnie w łonie mej matki. Prowadź mnie drogą odwieczną.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 19, 45-48)

Jezus wypędza przekupniów ze świątyni

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście go jaskinią zbójców».
I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...