Aktualności

2024-04-17 16:23

Ewangelia na dziś – 18 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 6, 44-51) – Chleb żywy, który zstąpił z nieba

(…) Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało.

————–

Jezus kontynuuje mowę o chlebie życia i wypowiada słowa, które dla wielu staną się zgorszeniem: „Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”. Mówią one o Jego Męce, o Ofierze zastępczej, jaką wziął na siebie: przyjął śmierć za nas. Istota tej Ofiary jest obecna w Eucharystii. Spożywanie Jego sakramentalnego Ciała daje dostęp do życia wiecznego.

 

Jezu, mój Królu, Chlebie, który z Nieba zstępujesz i dajesz życie światu, daj mi tę łaskę, abym wierzył w Ciebie i w Tobie widział Ojca.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 6, 44-51)

Chleb żywy, który zstąpił z nieba

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do ludu: «Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”.
Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...