Aktualności

2020-12-17 17:11

Ewangelia na dziś – 18 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Mt 1, 18-24) – Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

(…) Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

————–

Jak bardzo musiał być rozdarty Józef, widząc, że Maryja, jego narzeczona, oczekuje dziecka, które nie jest jego. Nie dochodzi jednak swoich praw, nie oskarża Jej o zdradę. Postanawia potajemnie Ją oddalić, aby uchronić przed zniesławieniem. Dopiero Bóg mówi Józefowi, co się stało i co ma uczynić. I Józef tak czyni, posłuszny Bogu. Także i do nas są skierowane słowa: „Nie bój się przyjąć Maryi”. Jeśli przyjmiemy Ją do naszego życia, Ona przyniesie nam Jezusa.

 

Jezu, dziękuję Ci, ponieważ jak Józefowi, tak i mnie wskazujesz najlepsze rozwiązania w życiu, bo płynące z miłującej Woli Ojca.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 1, 18-24)

Jezus urodzi się z Maryi zaślubionej Józefowi, potomkowi Dawida

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel», to znaczy: Bóg z nami.
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

 

czytaj więcej...