Aktualności

2020-06-17 18:11

Ewangelia na dziś – 18 czerwiec 2020 rok

EWANGELIA (Mt 6, 7-15) – Modlitwa Pańska

(…) Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje.

————–

Modlitwa to nie kwestia wielu słów. Modlitwa to intensywność i głębia spotkania z Ojcem. Modlitwa to spotkanie dwóch serc, serca Ojca z moim sercem. Największą radość sprawia Ojcu z pewnością modlitwa, której nauczył nas sam Jezus. W niej bowiem zawarte jest wszystko, co dotyczy Jego relacji do nas (imię, królestwo, wola) i naszych potrzeb wobec Niego (chleb codzienny, odpuszczenie win, uchronienie przed pokusami, uwolnienie od zła). Największą radość sprawia Mu, gdy szepczemy z ufnością: „Ojcze…”.

 

Ojcze, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź Wola Twoja…

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mt 6, 7-15)

Modlitwa Pańska

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Na modlitwie nie Bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...