Aktualności

2023-01-16 16:11

Ewangelia na dziś – 17 styczeń 2023 rok

EWANGELIA (Mk 2, 23-28) – Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

(…) Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?

————–

Prawo jest niezbędne dla dobrego funkcjonowania każdej społeczności ludzkiej. Jezus zamiast tysięcy różnych nakazów i zakazów proponuje jeden nakaz: kochaj! Miłość, rozumiana jako szczere szukanie dobra drugiego człowieka. Problem jest jednak w tym, że nawet za bardzo nie wiemy co to jest miłość, a z wcielaniem jej w życie to już w ogóle jest tragedia. Ale można temu zaradzić. Wystarczy poznać Jezusa i uczęszczać do szkoły, którą On założył – szkoły Miłości, którym jest Kościół.

 

Jezu, mój Królu, pragnę często wstępować do Twojej Szkoły, aby tam czerpać Pokarm, który spowoduje mój rozwój duchowy.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 2, 23-28)

Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: „Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?”.
On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom”.
I dodał: „To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...