Aktualności

2022-10-16 16:11

Ewangelia na dziś – 17 październik 2022 rok

EWANGELIA (Łk 12, 13-21) – Gromadzić skarby przed Bogiem

(…) Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie.

————–

Zapychanie żołądków jest jak bogacenie się bez umiaru, zapominając o innych, a tym samym nie pełnienie Woli Bożej. Człowiek z przypowieści nie bierze pod uwagę Bożych planów. Na jego życie i postępowanie wpływ ma tylko to, co sam ustalił, wymyślił, zaplanował i zdecydował. Abym tylko ja miał. Dlatego Bóg powiedział do niego: Głupcze…

 

Jezu, mój Królu, to Ty jesteś spichlerzem, w którym zgromadzony jest pokarm na lata głodu. Nakarm mnie sobą. 

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Łk 12, 13-21)

Gromadzić skarby przed Bogiem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».
Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą?»
Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia».
I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?”
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...