Aktualności

2019-10-16 18:11

Ewangelia na dziś – 17 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 11, 47-54) – Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w prawie

(…) Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli.

————–

Dzisiejsza Ewangelia jest pytaniem; w jaki sposób pomagamy innym poznać Bożą łaskę? Trzeba starać się tak żyć, aby nie tylko samemu, ale również wszystkim, których Bóg postawi na naszej drodze, pomóc wejść do królestwa Bożego. Wiara to odpowiedzialność. Panie, proszę Cię o łaskę odpowiedzialnej wiary.

Cała Ewangelia 

EWANGELIA  (Łk 11, 47-54)

Jezus gromi faryzeuszów i uczonych w prawie

 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.

 

Jezus powiedział do faryzeuszów i do uczonych w Prawie:
«Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. A tak jesteście świadkami i przytakujecie uczynkom waszych ojców; gdyż oni ich pomordowali, a wy im wznosicie grobowce.
Dlatego też powiedziała Mądrość Boża: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych zabiją i prześladować będą. Tak na tym plemieniu będzie pomszczona krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata, od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Tak, mówię wam, na tym plemieniu będzie pomszczona.
Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli».
Gdy wyszedł stamtąd, uczeni w Piśmie i faryzeusze poczęli gwałtownie nastawać na Niego i wypytywać Go o wiele rzeczy. Czyhali przy tym, żeby Go podchwycić na jakimś słowie.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...