Aktualności

2023-03-16 16:11

Ewangelia na dziś – 17 marzec 2023 rok

EWANGELIA (Mk 12, 28b-34) – Pierwsze ze wszystkich przykazań

(…) Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

————–

Pierwsze i najważniejsze przykazanie jest piękne. Zgadzamy się z nim, bo wiemy, że jest dobre i że trzeba nim żyć. Ale co ono konkretnie oznacza? Miłość do Boga jest miłością prawdziwą, kiedy dominuje nad wszystkimi naszymi uczuciami, namiętnościami i żądzami. Bóg wymaga od nas nie jakiejkolwiek miłości, ale takiej, która na pierwszym miejscu będzie stawiała Jego. Gdy będzie szlachetna, wypełni nasz umysł. Gdy będzie stała, wzmocni naszą siłę i moc. Gdy będzie głęboka, wypełni całą naszą duszę. A jak jest w praktyce naszego życia?

 

Jezu, mój Królu, mój umysł, dusza i serce jest Twoja i tylko do Ciebie chcę, aby należało.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 12, 28b-34)

Pierwsze ze wszystkich przykazań

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?”
Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą». Drugie jest to: «Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego». Nie ma innego przykazania większego od tych”.
Rzekł Mu uczony w Piśmie: „Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznieś powiedział, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego daleko więcej znaczy niż wszystkie całopalenia i ofiary”.
Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: „Niedaleko jesteś od królestwa Bożego”. I nikt już nie odważył się więcej Go pytać.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...