Aktualności

2024-05-16 16:23

Ewangelia na dziś – 17 maj 2024 rok

EWANGELIA (J 21, 15-19) – Piotr pasterzem Kościoła

(…) Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.

————–

Trzykrotnie zadane pytanie o miłość odpowiada trzykrotnemu zaparciu się Piotra. Pytanie domaga się odpowiedzi, a odpowiedź wymaga refleksji, jaka jest prawda. Pan Jezus przecież wie o wszystkim! Zadając pytania Piotrowi, pomaga mu uzmysłowić sobie, że choć doświadczył swojej słabości, to jednak kocha Jezusa.

 

Jezu, mój Królu, Ty wiesz o wszystkim. Znasz moją historię, moje wady i grzechy, a jednak kochasz mnie bezgranicznie. Wraz z Duchem Świętym jak Piotr wyznaję: Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 21, 15-19)

Piotr pasterzem Kościoła

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?».
Odpowiedział Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś baranki moje».
I znowu, po raz drugi powiedział do niego: «Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?».
Odparł Mu: «Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego: «Paś owce moje».
Powiedział mu po raz trzeci: «Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?».
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: «Czy kochasz Mnie?». I rzekł do Niego: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham».
Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje.
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz».
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: «Pójdź za Mną!».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...