Aktualności

2023-02-16 16:17

Ewangelia na dziś – 17 luty 2023 rok

EWANGELIA (Mk 8, 24 – 9,1) – Prawdziwi uczniowie Jezusa

(…) Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?

————–

Troszczymy się o wiele rzeczy i spraw tego świata, a umyka nam troska o to, co jest najważniejsze, troska o naszą duszę. Co z tego, że zyskamy wiele dóbr zewnętrznych, jeśli stracimy samych siebie? Co konkretnie czynię, aby pielęgnować moją duszę i rozwój duchowy? W życiu wszystko przemija, tylko dusza jest nieśmiertelna. Zobaczymy to w momencie śmierci. Jeśli będziemy dbać o naszą duszę, będzie ona najcenniejszym i jedynym skarbem, który przeniesiemy do wieczności.

 

Jezu, mój Królu, pragnę iść za Tobą, nie gromadzić dla siebie, lecz tracąc, rozdawać siebie dla Ciebie i Ewangelii.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (Mk 8, 24 – 9,1)

Prawdziwi uczniowie Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

 

Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.
Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę?
Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi”.
Mówił także do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy”.

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...