Aktualności

2024-04-16 16:23

Ewangelia na dziś – 17 kwiecień 2024 rok

EWANGELIA (J 6, 35-40) – Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne.

(…) Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał.

————–

Ojciec powierzył wszystkich Synowi, a Syn nie chce stracić nikogo spośród tych, których dał Mu Ojciec. Jezus przyszedł, aby nikogo nie stracić, aby wskrzesić i dać życie w dniu ostatecznym. Można powiedzieć, że Bóg Ojciec nie tylko zabiega, ale wręcz drży o nasze zbawienie. Aby to osiągnąć, ofiarował nawet swojego Syna. Czy nam podobnie zależy na naszym zbawieniu?

 

Jezu, mój Królu, Chlebie życia, który od Ojca przychodzisz, przemieniaj moje życie, aby wydało owoc w dniu ostatecznym.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA  (J 6, 35-40)

Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne.

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

 

Jezus powiedział do ludu: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał.
Jest wolą Tego, który Mnie posłał, abym nic nie stracił z tego wszystkiego, co Mi dał, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...