Aktualności

2022-08-15 16:11

Ewangelia na dziś – 16 sierpień 2022 rok

EWANGELIA (Mt 19, 23-30) – Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa

(…) Któż więc może być zbawiony?

————–

Któż może się zbawić? Otóż nikt nie może się zbawić sam. Żadne nasze wysiłki, starania, dobre uczynki, zasługi nie wystarczą do zbawienia. Największy święty, najpobożniejszy z nas wciąż potrzebuje Zbawiciela. Nawet Najświętsza Maryja Panna potrzebowała Zbawiciela, otrzymała Niebo na mocy zasług swojego Syna. Któż więc może się zbawić? Nikt nie może sam się zbawić. Cała nadzieja w Jezusie Chrystusie.

 

Jezu, mój Królu, w Tobie wyznaję jedynego Zbawiciela człowieka, i proszę Cię, aby Twoja Matka była mi tą drogą do Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

EWANGELIA (Mt 19, 23-30)

Nagroda za wyrzeczenie podjęte dla Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, powiadam wam: Bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego».
Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: «Któż więc może być zbawiony?»
Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».
Wtedy Piotr rzekł do Niego: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?»
Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.
Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

 

Oto słowo Pańskie.

Ewangelia dzień poprzedni

czytaj więcej...